เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

⇔ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2566 อย่างน้อยประกอบด้วยดังนี้

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  ⇒ หมวด 4 การคัดเลือก ข้อ 54 การคัดเลือกหมายถึงการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้ดำนินการได้ PDF  ดาวน์โหลด
  ⇒ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร PDF  ดาวน์โหลด
  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  ⇒ หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง ข้อ 109 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน PDF  ดาวน์โหลด
  ⇒ หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง PDF  ดาวน์โหลด
   การพัฒนาบุคลากร
  ⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาภู PDF  ดาวน์โหลด
  ⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 PDF  ดาวน์โหลด
  ⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาภู PDF  ดาวน์โหลด
  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 PDF  ดาวน์โหลด
  ⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 PDF  ดาวน์โหลด
  ⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง PDF  ดาวน์โหลด
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู PDF  ดาวน์โหลด
  ⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู ปี 2566 PDF  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

Email : saraban_06441105@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4399-2644-5  โทรสาร : 0-4399-2645

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.tambolnaphu.go.th
   Copyright © 2022. www.tambolnaphu.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem