เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ประวัติ  อบต.นาภู
  ตำบลนาภูเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๕ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๘๙ ปี  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสานและนับถือศาสนาพุทธ   มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้าน ๒  หมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากหมู่บ้านอื่่นๆ เพราะเป็นชนเผ่าที่ย้านถิ่นฐานมากจากจังหวัดศรีษะเกษจึงทำให้มี ประเพณีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างออกไป ชนเผ่าดังกล่าวคือ ชนเผ่าส่วย อันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๓ และ ๑๓ 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

Email : saraban_06441105@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4399-2644-5  โทรสาร : 0-4399-2645

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.tambolnaphu.go.th
   Copyright © 2022. www.tambolnaphu.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem