เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

011

นายบุญมา  ผาดไธสง
ประธานสภา อบต.นาภู
มือถือ : 083-3382963
 

011

นายจำลอง ผาดไธสง
รองประธานสภา อบต.ภู
มือถือ : 087-7223141

 

025

นายคำพอง  อาษานอก
เลขานุการสภา อบต.ภู
มือถือ : 082-6687902

025

นายธัธธาร์ บุญพระธรรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
มือถือ : 087-5875676

011

นายสมาน สารวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
มือถือ : 080-1750019

011

นางนุสรา  นารี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
มือถือ : 092-9038014

011

นายสง่า  สุวรรณวิจิตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
มือถือ : 098-1523858

011

นายพรสวรรค์  สิงหาเทพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
มือถือ : 093-4845113

011

  น.ส.จันทร์ศรี  ทองพูน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
มือถือ : 093-1216145

025

นางวรรณา  เอี่ยมไธสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
มือถือ : 095-8934269

025

นายบุญเพ็ง  ตลับทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
มือถือ : 092-5038091

025

นายสมบุญ แสงกล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
มือถือ : 093-6125994

025

  นางเมตตา  แนนไธสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
มือถือ : 081-2621015

025

นายบุญมี  สมบัวคู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
มือถือ : 062-1155781

025

นายธนภัทร บุบผามะตะนัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
มือถือ : 092-5858421

025

นายประสิทธิ์  ปุริสังข์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
มือถือ : 088-5602891

025

   นายบุญศรี  สาโรจน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
มือถือ : 084-8342780

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

Email : saraban_06441105@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4399-2644-5  โทรสาร : 0-4399-2645

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.tambolnaphu.go.th
   Copyright © 2022. www.tambolnaphu.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem