เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

H01

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

H01

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

011

นางชลิตา สุปินชมภู
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

 

011

น.ส.ปฐพร สุขสบาย
เจ้าพนักงานพัสดุ
 ปฏิบัติงาน

011

น.ส.ฐิติพร นามฤทธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

011

น.ส.ปนิดา ไชยสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

011

นางไพรวัลย์ วันภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

011

  น.ส.วรรณวิมล แก้วกาเหรียญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

011

   น.ส.ปรีญา สมบัวคู 
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

Email : saraban_06441105@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4399-2644-5  โทรสาร : 0-4399-2645

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.tambolnaphu.go.th
   Copyright © 2022. www.tambolnaphu.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem